Usted está aquí: Inicio → Trámites

Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans

Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans

Les persones autoritzades per a la utilització dels horts municipals

  • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant. En cas d'autoritzar l'obtenció de documentació, fotocòpia del DNI/NIE d'aquells que autoritzin.

  • Per a tots els membres de la unitat familiar: última declaració de la renda (en cas que NO se'n faci, s'ha de presentar el certificat d'imputacions de renda).

  • Els pensionistes: document acreditatiu de la percepció d'una pensió i la seva quantia corresponent a l'últim exercici fiscal immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud.

El sol·licitant i membres de la unitat familiar poden autoritzar a l'Ajuntament de Rubí per a l'obtenció de documentació que consti a les entitats i/o administracions corresponents.

Gratuït

Ordenança fiscal 22 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial i explotació dels horts urbans

3 mesos

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial i explotació dels horts urbans, en el seu article 7. Beneficis fiscals:

S'estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per raó de capacitat econòmica:

Unitat familiar

Bonificació 100%

Límit ingressos

Bonificació 50%

Límit ingressos

 
 

1

IRSC

IRSC x 1,50

 

2

IRSC x 1,50

IRSC x 2,50

 

3 o més

IRSC x 2,00

IRSC x 3,00

 

La sol·licitud es podrà realitzar en el moment de sol·licitar l'autorització o en el moment que es produeixi la situació que determina la bonificació. En aquest darrer cas, la bonificació no tindrà efectes retroactius i s'aplicarà, si s'escau, a partir de l'any següent a la seva petició.

Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 ext. 2425 Horarios: 

Com a mesura excepcional davant la situació actual, l'oficina està tancada i només s'atendrà a través de la Seu Electrònica, correu electrònic i telefònicament

 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada, durant l'any 2020, els dies següents:

- del 6 al 9 d’abril (setmana santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Com a mesura excepcional davant la situació actual, l'oficina està tancada i només s'atendrà a través de la Seu Electrònica, correu electrònic i telefònicament

 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són: 30 d'abril, 7 i 24 de desembre

 

De l'1 al 15 de juny i del 15 al 30 de setembre l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horari intensiu:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (setmana santa)

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2010 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica